Löpning under graviditet


Löpning / tisdag, juli 18th, 2017

 

Många undrar över huruvida de kan träna när de är gravida eller inte, många slutar helt att träna när de upptäcker att de har blivit gravida och det finns egentligen ingen anledning att göra detta så länge man inte blir avrådd från en läkare att röra på sig. Du behöver givetvis även anpassa dig till de nya fysiska förutsättningarna. Kvinnor som genomgår en normal graviditet kan utan problem träna under hela graviditeten. Det finns många fördelar för dig som fortsätter att träna även när du är gravid. Du minskar din egen stress, vilket är bra för barnet. Du minskar även risken för olika sjukdomar och så håller du din kropp stark och i trim under hela graviditeten.

Det är viktigt att man har en stark kropp när man ska bära ett barn och att vara gravid är inte ett sjukdomstillstånd. Därför kan du fortsätta att träna under hela graviditeten så länge du lyssnar på din kropp och anpassar din träning efter vad du känner att du klarar av. Om du känner att det är för fysiskt påfrestande att träna i din normala takt bör du givetvis dra ned på träningen men om du känner att du kan fortsätta utan problem i din normala takt kommer varken du eller barnet att ta skada av det. Det är allmänt känt att om mamma mår bra mår även barnet bra och om du är orolig kan du konsultera din läkare för att se vad denne säger. Av naturliga skäl vill de flesta inte träna i den sista fasen av graviditeten. Om du känner dig för tung i kroppen bör du därför undvika träning. Träna på så länge du orkar helt enkelt.